Wizja i misja

Wizja – biblioteka jest przyjaznym miejscem dostępu do wiedzy, edukacji, informacji, kultury i komunikacji społecznej dla mieszkańców Gminy Lubin, dostosowującym się do nowych technik informacyjnych i komunikacyjnych, gdzie bibliotekarz jest życzliwym i kompetentnym przewodnikiem oraz kreatywnym partnerem jej użytkowników, współdziałającym w realizacji oznaczonych celów z lokalną władzą, instytucjami i organizacjami

 

Misją biblioteki jest zaspokajanie potrzeb lokalnego środowiska w zakresie dostępu do wiedzy, kultury, informacji i zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem nowych technologii,

- dbałość o dobrą jakość oferowanych produktów (aktualny i wartościowy księgozbiór, wysoki poziom kulturalnych imprez czytelniczych) i usług (podlegająca ciągłemu kształceniu kadra  pracowników merytorycznych),

- promocja książki, czytelnictwa i biblioteki poprzez organizowanie imprez, konkursów literackich i spotkań autorskich, a także rozpowszechnianie informacji w tym zakresie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce ul. Kolejowa 4B, 59-307 Raszówka

Tel. 76 844 81 93 e-mail: gbp.olech@ug.lubin.pl

 

Gmina Lubin
Cała Polska czyta dzieciom
Fundacja Polska Miedź
Mak +
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Orange
Biblioteka Narodowa
ARTMIX .