Udział w projektach

Orange dla bibliotek
 

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek

Organizatorami programu są Orange Polska oraz Fundacja Orange. Celem programu "Orange dla bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Inicjatywa jest wynikiem porozumienia między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Orange Polska, które zostało podpisane w 2009 roku.

Cel darowizny: Edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach.

Program trwa od 06.08.2009 r. i został przedłużony do sierpnia 2015 roku. Drugi etap  przewiduje trzy nabory wniosków. Pierwsza dotacja obejmuje okres od 1 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku . Druga dotacja - okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Natomiast ostatnia dotacja to okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015 roku.

Pieniądze pozyskane z Programu zostały przeznaczone w szczególności na zapewnienie darmowego dostępu do Internetu dla użytkowników oraz pracowników bibliotek.

2010 - Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce otrzymała dotację finansową od Fundacji Orange w wysokości 3 877,36 zł

2011- Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce otrzymała dotację finansową od Fundacji Orange w wysokości 2 763,54 zł

2012 (od stycznia do sierpnia)- Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce otrzymała dotację finansową od Fundacji Orange w wysokości 1 170,11 zł

2012(od sierpnia)-2013 (do grudnia)- Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce otrzymała dotację finansową od Fundacji Orange w wysokości 4 093,89 zł

2014 - Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce otrzymała dotację finansową od Fundacji Orange w wysokości 3 162,20 zł

2015 - Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce otrzymała dotację finansową od Fundacji Orange w wysokości 2 197,24 zł (za okres od 1.01.2015 - 31.07.2015 ).

Gmina Lubin
Cała Polska czyta dzieciom
Fundacja Polska Miedź
Mak +
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Orange
Biblioteka Narodowa
ARTMIX .